APATINSKA PIVARA


Piće
Trg oslobodjenja 5
Apatin
025 783 111
025 783 300
www.jelenpivo.com
o nama
Na jednoj od kapija Apatinske pivare nalazi se i staro zvono, eksponat očigledno u neskladu sa sofisticiranom savremenom tehnologijom. Nekada davno ovo zvono se oglašavalo svakodnevno pet minuta pre početka posla i tačno u 14 časova, kada se, u ono vreme, završavao radni dan. Moglo bi se reći da i ovaj detalj ilustruje način na koji se od samog početka pristupalo poslu u apatinskoj firmi koja je 2006. godine proslavila punih 250 godina postojanja. Počeci proizvodnje piva u gradiću na obali Dunava vezuju se za doseljenike sa prostora sadašnje Austrije i Nemačke koje je austrougarska carica Marija Terezija 1748. godine tu počela da naseljava. Prvi zapisi u Beču o proizvodnji 12 hiljada hektolitara piva u Apatinu potiču iz 1756. godine. Toliko se danas proizvede piva samo u toku jednog dana, a godišnji kapacitet Apatinske pivare je na nivou od 4,5 miliona hektolitara.

Pogledajte ambijent