BANJA KANJIŽA


Banje i SPA centri
Narodni park bb
Kanjiža
024 875-163
024 874-810
direktor@banja-kanjiza.com
www.banja-kanjiza.com
o nama
Na pašnjaku, 6 km od Kanjiže, 1907. godine bila su dva arteška bunara, radi napajanja stoke. S obzirom na povećane potrebe, pastiri su se obratili gradskim vlastima sa molbom da se izbuše još dva bunara. Već u maju 1908. godine bio je izbušen novi bunar. Voda iz tog bunara je imala žućkastu boju, a iz cevi je izlazio zapaljiv gas. Takve karakteristike vode su bile dovoljne da nastanu razne legende o lekovitom svojstvu bunara. Vrlo brzo narod je nazvao bunar "Čudotvornim bunarom"'. U vezi sa čudotvornim bunarom nastala je priča o Ciganki, koja je svoje bolesne zglobove izlečila kupajući se u ovoj vodi. Gradski oci su brzo i logički reagovali i već te 1908. godine su otvorili "Prvu sezonu" kupanja u vodi čudotvornog bunara. Kupanje se već tada naplaćivalo. Odličnu poslovnost tih ljudi dokazuje i činjenica da su već 1909. godine na osnovu odluke Gradske skupštine poslati uzorci vode na ispitivanje u Kraljevski Institut za hemiju u Budimpešti. Analize su bile završene 1910. godine. Već 1909. godine kanjiški biznismen Grünfeld Herman (direktor tadašnje ciglane i crepane), insistira na formiranju akcionarskog društva za otvaranje banjskog lečilišta. Gradske vlasti su dale saglasnost i Akcionarsko društvo je formirano, na čelu sa gospodinom Hermanom Grünfeldom. Na osnovu ugovora između opštinske vlasti i akcionarskog društva, voda čudotvornog bunara se ustupa na korišćenje Akcionarskom društvu na 30 godina (koncesija), s tim da se voda dovede cevima sa pašnjaka u Narodni park, gde ima da se izgradi jedno novo savremeno kupalište-lečilište. Na osnovu istog ugovora, takođe na 30 godina, daje se u zakup ugostiteljski objekat ''Vigadó". Akcionarsko društvo deluje brzo i efikasno. Jula 1912. godine su završeni projekti za novu banju, a 10. avgusta 1913. godine je svečano otvoreno novo arteško kupatilo čudotvornog bunara u Staroj Kanjiži. Novo zdanje je imalo 12 soba i 20 kada. U zgradi je postojalo parno grejanje i električno osvetljenje. Pored kupatila, u lepom Narodnom parku je bio i otvoreni bazen sa termalnom vodom sa 28 kabina za goste-kupače. Pošto su se stekli svi uslovi, moglo se započeti sa lečenjem pacijenata. Lečenje se sprovodilo kupanjem i pijenjem, i to pod nadzorom lekara. Voda je korišćena za lečenje reumatskih oboljenja, oboljenja mišića, zglobova, nerava. U terapijske indikacije su se ubrajala i neka ginekološka oboljenja i malokrvnost. Voda se koristila i pijenjem i to kod tegoba sa želucem i crevnim traktom. Godinama se voda flaširala u tamno zelenim flašama od 1 l i 0,5 l, sa porcelanskim patent-zatvaračem. Na flašama je stajao natpis "Voda čudotvornog bunara-Stara Kanjiža". Prvi svetski rat pogađa i ovaj kraj, pa se tokom 1914. i 1915. godine u Banji leče ranjenici. Akcionari su uspešno prebrodili ratne godine i nastavili sa radom i razvojem banjskog lečenja. Koncesija je istekla 1943. godine, kada akcionari vraćaju Banju gradskim vlastima. Od 1945. do 1953. godine Banja je radila kao državna ustanova pod nazivom "Arteško kupatilo". U Beogradu je izvršena analiza vode 1954. godine. Nakon izvršenih analiza predloženo je da Banja radi kao banjsko prirodno lečilište. Od 1960. do 1976. godine, Banja radi u sklopu Doma zdravlja Kanjiža. Od 24.juna 1976. godine Banja se referendumom izdvaja iz Doma zdravlja Kanjiža, i funkcioniše kao OOUR pod nazivom Centar za rehabilitaciju i rekreaciju "Banja" u Kanjiži. Novo zdanje Banje "Aquamarin" završeno je 1979. godine, a počelo je sa radom 1. januara 1980. godine, sa kapacitetom od novih 150 postelja. Novi objekat ima kompletan terapijski blok, sportsku halu, dva zatvorena bazena, restoran za 300 gostiju i sve druge sadržaje za hotel sa tri zvezdice. Dogradnjom depadansa na objektu "Abella" 1985.godine, Banja zaokružuje ukupni posteljni fond na 300 kreveta.

Pogledajte ambijent

Gde se nalazimo

Narodni park bb. Kanjiža