EMCHI


Restorani
Svetozara Miletića 43
21000 Novi Sad
+38161 6511890
emchinovisad@gmail.com
www.emchi.rs

Pogledajte reklamu u katalogu UGOturizam.rs

Pogledajte ambijent

Gde se nalazimo

Svetozara Miletića 43. 21000 Novi Sad