RIBARSKA BANJA


Banje i SPA centri
Ribarska Banja bb
Kruševac
037 865-270
037865-120
037 865-262
ribarskabanja@yahoo.com
www.ribarskabanja.co.rs
o nama
Balneološko lečilište i klimatsko mesto Ribarska Banja, nalazi se na severnim padinama planine Jastrebac (1491 m), na nadmorskoj visini od 540 m, u dolini Ribarske reke. Smešteno je u središnom delu Srbije – udaljeno od Kruševca 34 km, od Beograda 290 km i od Niša 100 km. Ribarska Banja ima šest izvora mineralne sumporovite i slabo alkalne silinične vode (38M20 C), jedan izvor hladne vode (16° C) – jedina akratopega na Balkanu, i jedan mlake sumporovite (28,1°C). Voda Ribarske Banje koristi se u lečenju za kupanje, piće i ispiranje. Termomineralni izvori Ribarske Banje verovatno su korišćeni za terapijske i druge potrebe još u IV veku kad je tu postojalo naselje i utvrđenje starih Rimljana; Moderno uređenje Ribarske Banje počelo je 1904, kad je Vračarska štedionica iz Beogradu dobila koncesiju za podizanje novih objekata. Tada počinje njena intenzivnija izgradnja: u periodu od 1904. – 1911, u Ribarskoj Banji izgrađeno je nekoliko novih objekata za smeštaj i lečenje gostiju – vile Srbija (1904), a zatim Bosna (1905), Hercegovina, Crna Gora (1907), Slavonija (1905), Dalmacija… Ipak, sve do Drugog svetskog rata Ribarska Banja je imala sezonski karakter. Više od dve decenije posle završetka Drugog svetskog rata, korišćena je samo za odmaralište i rehabilitaciju plućnih bolesnika. Tek 1967. otvoreno je Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju koje prerasta u moderan Zavod za lečenje i rehabilitaciju obolelih od ortopedskih, koštanozglobnih i degenerativnih oboljenja Ribarska Banja. Ovaj Specijalni zavod – nosilac zdravstvene funkcije Ribarske Banje – ima više zatvorenih bazena koji se pune prirodnom termomineralnom vodom (39° C) – jedan je poluolimpijskih dimenzija, i ima moderne uređaje za kinezi, elektro, medikamentoznu, termo i radnu terapiju i primenu ultrazvuka. O bolesnicima brine tim lekara specijalista, fizioterapeuta, medicinskih sestara i drugog medicinskog osoblja. Ribarska Banja je smeštena usred šumovitih brežuljaka, u maloj klisuri pa je dobro zaštićena od vetrova i naglih promena temperature. Šumska prostranstva, koja je okružuju, nadmorska visina i položaj, omogućavaju čist i svež vazduh tokom cele goline, što boravaku njoj čini prijatnim.

Pogledajte ambijent