SIGURNOST VRAČAR


Obezbeđenje
Cerska 76a
11000 Beograd
011 2836 780
0112836-761
011 2836-654
office@sigurnostvracar.co.rs
www.sigurnostvracar.co.rs
o nama

Сигурност Врачар а.д., као специјализовано Предузеће регистровано за пружање услуга физичко-техничког и противпожарног обезбеђења, у складу са регулативама и стандардима, запошљава 1300 радника који својим квалитетом рада доприносе да предузеће има и десетогодишње уговоре у пружању услуга обезбеђења.

У склопу Сигурности Врачар налази се и сектор техничке заштите у оквиру којег је обухваћено пројектовање и уградња:

  • Система интерне телевизије (ЦЦТВ) уз могућност даљинског видео надзора из оперативног центра Сигурности Врачар
  • противпровалних алармних система реномираних светских произвођача
  • система контроле приступа и евиденција радног времена.

Опремљени смо савременим мониторинг системом за регистровање свих промена са Ваших алармних уређаја уз могућност интервенције по дојави аларма.

Поседујемо сервис који вам може пружити помоћ у одржавању опреме коју користите.

 

Pogledajte ambijent