VINOPRODUKT- ČOKA


Piće, Vinarije
Korzo 1, Subotica
024 557 940
marketing@vinarijacoka.co.rs
www.vinarijacoka.rs
o nama
Izgradnju ovog velelepnog podruma počeo je Artur Lederer 1903. godine, a Vinarija Čoka danas spada među najveće i najlepše podrume podzemnog tipa na Balkanu. Svakog posetioca na ulazu u podrum dočekaće ispis "IN VINO VERITAS", koji su braća Lederer na svom grbu, pored svojih imena, utisnuli u gvozdenu kapiju. 1908. godine završena je izgradnja i drugog dela podruma u kojem su smešteni betonski sudovi, iznutra obloženi pločicama. Jedna od atrakcija je sud koji koji može da primi 67000 litara vina, u kome je Lederer zakazivao partije karata, koje su u pratnji cigana svirača trajale i po nekoliko dana. Bogati veleposednici iz Evrope i zemlje bili su spremni da se, polegnuti na dasci, uguraju u otvor na buretu, manji od pola metra, zarad slatkog Čokanskog Merloa, zbog kojeg su i cela imanja stavljali na kocku.1912. godine završena je izgradnja i poslednjeg, po mnogima najlepšeg dela podruma, u kojem drvena hrastova burad čine čuvenu sedmu ulicu. Pošto se podrum nalazi ispod nivoa Tise, opasnost od vlage Lederer je rešio izgradnjom drenažnog sistema, koji i danas uspešno funkcioniše. Visoko higroskopan tiski pesak posipa se po dnu podruma i tokom dana više puta zamenjuje novim, na suncu isušenim peskom. Ledereri su, za vreme II svetskog rata, zbog svog jevrejskog porekla, morali da napuste Čoku i da se skrivaju u Mađarskoj. Nakon II svetskog rata vratili su se u Jugoslaviju, ali je njihov veliki posed konfiskovan i proglašen opštenarodnim dobrom. Imanje je privatizovano 2000 godine. Novi vlasnici doneli su nove ideje i neophodnu energiju čime je revitalizovano vinogradarstvo u Potiskom regionu. Danas, Vinarija Čoka je moderna kompanija koja vraća staru slavu čokanskih majstora. Pored oživljavanja proizvodnje, ponovnog podizanja postojećih i uvođenja novih receptura i brendova, investirano je u savremenu liniju za hladno punjenje vina, koja omogućava da vino zadrži sve svoje karakteristike i kvalitet. U cilju obezbeđivanja kontinuiteta kvalitetne i sigurne sirovinske baze Vinarija Čoka je u septembru 2007. godine postala vlasnik „Vinarije Ohrid“ u Makedoniji. Kupovina „Vinarije Ohrid“ je strateški potez i rezultat je stalne težnje da se potrošačima obezbedi vrhunski kvalitet vina, koji pored potiskog, nudi i ohridsko vinogorje, zbog specifične topografije i klimatskih uslova, jer se vinogradi nalaze na 625 m nadmorske visine. Kao rezultat toga, Vinarija Čoka je na tržište plasirala paletu vina Biseri Ohrida, čije se geografsko poreklo vezuje za ohridsko vinogorje.

Pogledajte ambijent