VINOPRODUKT- ČOKA


Piće, Vinarije
Korzo 1, Subotica
024 557 940
marketing@vinarijacoka.co.rs
www.vinarijacoka.rs
o nama
Izgradnju ovog velelepnog podruma počeo je Artur Lederer 1903. godine, a Vinarija Čoka danas spada među najveće i najlepše podrume podzemnog tipa na Balkanu. Svakog posetioca na ulazu u podrum dočekaće ispis "IN VINO VERITAS", koji su braća Lederer na svom grbu, pored svojih imena, utisnuli u gvozdenu kapiju. 1908. godine završena je izgradnja i drugog dela podruma u kojem su smešteni betonski sudovi, iznutra obloženi pločicama. Jedna od atrakcija je sud koji koji može da primi 67000 litara vina, u kome je Lederer zakazivao partije karata, koje su u pratnji cigana svirača trajale i po nekoliko dana. Bogati veleposednici iz Evrope i zemlje bili su spremni da se, polegnuti na dasci, uguraju u otvor na buretu, manji od pola metra, zarad slatkog Čokanskog Merloa, zbog kojeg su i cela imanja stavljali na kocku.1912. godine završena je izgradnja i poslednjeg, po mnogima najlepšeg dela podruma, u kojem drvena hrastova burad čine čuvenu sedmu ulicu. Pošto se podrum nalazi ispod nivoa Tise, opasnost od vlage Lederer je rešio izgradnjom drenažnog sistema, koji i danas uspešno funkcioniše. Visoko higroskopan tiski pesak posipa se po dnu podruma i tokom dana više puta zamenjuje novim, na suncu isušenim peskom. Ledereri su, za vreme II svetskog rata, zbog svog jevrejskog porekla, morali da napuste Čoku i da se skrivaju u Mađarskoj. Nakon II svetskog rata vratili su se u Jugoslaviju, ali je njihov veliki posed konfiskovan i proglašen opštenarodnim dobrom. Imanje je privatizovano 2000 godine. Novi vlasnici doneli su nove ideje i neophodnu energiju čime je revitalizovano vinogradarstvo u Potiskom regionu. Danas, Vinarija Čoka je moderna kompanija koja vraća staru slavu čokanskih majstora. Pored oživljavanja proizvodnje, ponovnog podizanja postojećih i uvođenja novih receptura i brendova, investirano je u savremenu liniju za hladno punjenje vina, koja omogućava da vino zadrži sve svoje karakteristike i kvalitet. U cilju obezbeđivanja kontinuiteta kvalitetne i sigurne sirovinske baze Vinarija Čoka je u septembru 2007. godine postala vlasnik „Vinarije Ohrid“ u Makedoniji. Kupovina „Vinarije Ohrid“ je strateški potez i rezultat je stalne težnje da se potrošačima obezbedi vrhunski kvalitet vina, koji pored potiskog, nudi i ohridsko vinogorje, zbog specifične topografije i klimatskih uslova, jer se vinogradi nalaze na 625 m nadmorske visine. Kao rezultat toga, Vinarija Čoka je na tržište plasirala paletu vina Biseri Ohrida, čije se geografsko poreklo vezuje za ohridsko vinogorje.

Pogledajte ambijent

Gde se nalazimo

Korzo 1, Subotica.