Preradovićeva 2
Petrovaradin
021 431 144
021 6433 139
www.vojvodinasume.rs
o nama
Javno preduzeće “Vojvodinašume” je organizovano u tri organizaciona nivoa: Direkcija preduzeća, delova preduzeća: četiri šumska gazdinstva i peti deo “Vojvodinašume-Lovoturs” Petrovaradin, i radne jedinice – šumske uprave i ostale radne jedinice. Direkcija preduzeća ima razvojno, koordinaciono kontrolnu funkciju, bavi se strategijom, razvojem i koordinira rad i vrši nadzor delova preduzeća. Organizacionu strukturu direkcije čine sektori: za razvoj i informatiku, za šumarstvo i lovstvo, za korišćenje šuma, za finansijsko računovodstvene poslove, za pravne i opšte poslove i za komercijalne poslove i marketing. Delatnost razvoja se odvija u pravcu unapređivanja organizacione strukture Preduzeća, racionalizacije rada i razvoja osnovnih delatnosti, kao što su: gajenje, zaštita i korišćenje šuma, planiranje gazdovanja, upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima, rasdnička proizvodnja, lovstvo i drugo. Značajna pažnja je posvećena i razvoju pratećih delatnosti poput upravljanja ribolovnim vodama, uzgoja ribe i riblje mlađi i korišćenja ostalih proizvoda šuma. Preduzeće ima uspostavljenu dugoročnu saradnju sa naučnim i obrazovnim institucijama na izradi i realizaciji razvojnih programa i projekata i usavršavanju stručnjaka.

Pogledajte ambijent