DANAS / 27.02.2017.
Rtanj je poznatiji u svetu nego kod nas, naročito među UFOlozima, budući da su na svom Svetskom kongresu 2012. u Budimpešti zaključili da je “srpska planina Rtanj centar vanzemaljskog života i onostranih pojava u celom svetu”
Istok Srbije, pomalo skrajnut od glavnih puteva, prostor sa obiljem prirodnih i kulturno – istorijskih znamenitosti, kraj u kome su nastajale legende i misterije koje tek treba razlučiti, jedinstven miks naroda i kultura koje su se smenjivale vekovima unazad. U antičko vreme naseljavala su je tračka plemena, nasledili su ih Rimljani. U srednjem veku oblast Timočke Krajine kontrolišu Vizantija, Bugarska, Ugarska, Turska… Neki istorijski zapisi kazuju da su začetnici turizma u donjem toku Dunava bili Rimljani koji su na potezu današnjeg Donjeg Milanovca, a tadašnjeg rimskog kastruma Taliata, odmarali svoje legije pripremajući ih za borbe u pohodu na Dakiju. Stari Rimljani, prema arheološkim nalazima, koristili su i blagotvornost voda Brestovačke banje kod Bora, a nisu bili imuni ni na vino iz ovog kraja.