USLOVI KORIŠĆENJA I PRIVATNOST

 

Pristupanjem i korišćenjem ovog portala Vi potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili sve uslove korišćenja bilo kog dela web portala UGOturizam.rs. Ako ne prihvatate navedene uslove molimo Vas da ne koristite ovaj web portal. Korišćenjem ovih web stranica korisnik prihvata sve rizike koji mogu nastati korišćenjem ovih web stranica te prihvata da koristi sadržaj ovih web stranica isključivo za vlastitu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

UGOturizam.rs je portal u vlasništvu “NS TAN MEDIA“ D.O.O. iz Novog Sada. Sadržaj portala je proizvod rada zaposlenih u „NS TAN MEDIA“ D.O.O. , saradnika portala, privrednih subjekata koji promovišu svoje proizvode i usluge i svih onih koji savetima, tekstovima, fotografijama i video materijalom učestvuju u svakodnevnom funkcionisanju portala.

Ovaj portal sadrži informacije i materijal, kao i veze do drugih internet stranica čiji je sadržaj kreiran od strane poslovnih subjekata – korisnika portala UGOturizam.rs. Tekstovi, fotografije, video materijal i ostali elementi portala su su autorsko delo i zajedničko vlasništvo vlasnika portala UGOturizam.rs i autora – poslovnih subjekata. Navedeni sadržaj portala ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez pristanka portala UGOturizam.rs.

UGOturizam.rs pruža svojim korisnicima servis agregacije i pretrage vesti u dobroj nameri.

UGOturizam.rs linkuje vesti i tekstove sa drugih sajtova i portala uz uredno navođenje izvora. Portal UGOturizam.rs nema autorska prava nad sadržajima koje linkuje i nije odgovoran za njihovu sadržinu iako se apstrakti tekstova mogu pročitati i na portalu UGOturizam.rsUGOturizam.rs nisu odgovorni za sadržaje drugih sajtova i portala, čak iako ste na neki od njih upućeni linkom sa portala UGOturizam.rs. Ukoliko smatrate da je UGOturizam.rs povredio Vaša autorska prava linkovanjem i objavljivanjem apstrakta Vašeg sadržaja, molimo Vas da nas kontaktirate.

UGOturizam.rs prilikom pribavljanja informacija i materijala za ovaj portal insistira da on bude istinit, potpuno određen, u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima lojalne konkurencije i profesionalnom etikom. UGOturizam.rs nema obavezu provere dobijenih podataka i ne prihvata nikakvu odgovornost proisteklu iz netačnosti, nepotpunosti ili zloupotrebe sadržaja sa ovih web stranica.

UGOturizam.rs ne snosi odgovornost za sadržaj web stranica koje su povezane sa ovim web portalom, a u vlasništvu su trećih lica.

UGOturizam.rs će primećene i prijavljene probleme pokušati rešiti u što kraćem roku i u cilju unapređenja usluga ovog portala.

UGOturizam.rs se obavezuje da poštuje anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica. Ako korisnik dobrovoljno ili prema sporazumnoj obavezi da lične podatke (ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail i slično) UGOturizam.rs će date podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg razvijanja međusobnih odnosa i pružanja kvalitetnijih usluga. UGOturizam.rs se obavezuju da navedene podatke neće zloupotrebiti niti učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika. Apsolutna zaštita na internetu nije moguća i postoji mogućnost da do podataka dođu treća lica koristeći nelegalne metode što korisnik zna i prihvata kao činjenicu.

UGOturizam.rs nije odgovoran za bilo kakve pravne i materijalne nedostatke proizvoda i usluga koje nude poslovni subjekti na ovom portalu ili na njihovim web stranicama koje su povezane sa ovim web portalom. Za bilo kakve nedostatke, probleme ili štetu koja može nastati prilikom korišćenja proizvoda ili usluge poslovnog subjekta sa ovog portala, odgovoran je sam poslovni subjekt. Popusti i akcije, pokloni, nagradne igre, ulaznice, reklamni materijal, elektronska izdanja i slično, koje na portalu nude poslovni subjekti su deo njihovih promotivnih aktivnosti i kreirani su prema njihovim zahtevima i uputstvima. Vlasnik i poslovni subjekat su u potpunosti odgovorni za sve eventualno izazvane probleme, povrede, bolesti, štete, potraživanja, odgovornost i troškove korisnika nastale učešćem u njihovih promotivnim aktivnostima.

UGOturizam.rs zadržava pravo da traži naknadu od svakoga ko prekrši uslove korišćenja, odnosno da pravnim putem traži rešenje u eventualnom sporu sa korisnikom portala. Nepoštovanje uslova korišćenja i svih drugih informacija i sadržaja na portalu UGOturizam.rs daje pravo vlasniku portala da odmah ukine sva prava poslovnom subjektu – korisniku čime prestaju i sve obaveze portala prema njemu.

UGOturizam.rs imaju pravo izmene sadržaja uslova korišćenja i nisu odgovorni ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Ukoliko do promena uslova korišćenja dođe one će biti objavljene na ovom mestu.